luni, 15 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 3846 ha
Intravilan: 363 ha
Extravilan: 3482 ha
Populatie: 3240
Gospodarii: 1174
Nr. locuinte: 1133
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Olteni, Perii Broşteni
Asezarea geografica:
În nordul judeţului Teleorman
În Câmpia Găvanu-Burdea şi zona precolinară a văii Teleormanului pe cursul superior al Râului Teleorman
Relief dominant - câmpie
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Comerţ
Activitati economice principale:
Fabrică de produse expandate din cereale
Siloz şi depozitare cereale
Evenimente locale:
Ziua comunei Olteni - 8 septembrie
Facilitati oferite investitorilor:
Cale ferată: Bucureşti-Roşiorii de Vede
DJ 504 Alexandria-Piteşti
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă comuna Olteni, judeţul Teleorman
Modernizare cămin cultural comuna Olteni, judeţul Teleorman
Sistem centralizat de canalizare menajeră comuna Olteni, judeţul Teleorman